Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"
"We willen initiatieven voor een mooier Utrecht letterlijk een'slinger' geven"
Hans van Ooijen
projectleider

Slinger Utrecht

Hans van Ooijen (1951), projectleider Slinger Utrecht:

“Aanleiding voor de Slinger Utrecht was de moord op Theo van Gogh. Dat leidde tot negatieve geluiden, maar ook tot het besef: we leven nu eenmaal in een multi-culturele samenleving, hier moeten we het mee doen. We wilden niet reageren op deze geluiden van onvrede. We willen werken aan een mooier Nederland, door initiatieven voor een mooier Utrecht letterlijk een ‘slinger’ te geven.

Kerntaak van Slinger Utrecht is het verbinden van vraag en aanbod. Wijzelf bedenken geen nieuwe initiatieven, we richten ons op de maatschappelijke initiatieven die er al zijn. Die proberen we te versterken, waar we kunnen.
We hebben tachtig partners uit het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld, waaronder G.V.U., de Rabobank en Portaal. Zij leveren deskundigheid, menskracht of materiaal. Aanvragen die vanuit nieuwe of bestaande initiatieven bij ons binnenkomen, koppelen we aan dat wat onze partners aanbieden. Jaarlijks maken we veertig tot vijftig matches tussen bedrijfsleven en maatschappelijke initiatieven.

Prachtig voorbeeld vind ik de oprichting van de Kledingbank Utrecht. De initiatiefnemers hadden niet alleen te maken met een doolhof aan instanties, maar liepen ook aan tegen logistieke vraagstukken. Nog voor ze bedrijfsruimte had, kreeg de initiatiefneemster van alle kanten kleding aangeboden, die ze op haar logeerkamer bewaarde. Ik ging voor haar op zoek naar een notaris en naar opslagruimte.
Zelf ben ik al jarenlang actief in het Utrechtse welzijnswerk, ik heb veel contacten in de wijken, maar ook in het bedrijfsleven. In de Slinger kan ik die twee werelden aan elkaar knopen en dat voelt goed.”

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad