Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"
De stichting 3G-centrum organiseert niet alleen zelf activiteiten, maar staat ook open voor activiteiten van andere organisaties
3527 GA
Utrecht
3gcentrum.nl/

3 Generatiecentrum

 Het doel van het 3 Generatiecentrum is om iedereen met elkaar te laten communiceren zodat er meer onderling begrip ontstaat. Tina Godee, vrijwilligster bij het 3 Generatiecentrum stelt: “We hebben meer overeenkomsten dan verschillen”. Ze vindt dat mensen te vaak vastgeroest zijn in hun vooroordelen en niet genoeg openstaan om begrip voor anderen op te brengen.

 Zes à zeven jaar geleden verhuisde het 55+-centrum van de Bernadottelaan in Kanaleneiland naar een andere locatie; zo kwam er plek in het buurthuis vrij. Een aantal dames besloot er een gelegenheid op te zetten, waar alle vrouwen uit de buurt terecht konden ook zij die verder weinig buitenshuis kwamen. Nu is het 3 Generatiecentrum een draaiend buurthuis voor mannen en vrouwen met allerlei verschillende achtergronden.
 
Meerdere keren per week worden er sportlessen voor vrouwen georganiseerd. Hier komen vooral allochtone vrouwen op af, omdat er bij reguliere sportlessen vaak drempels voor hen zijn. Iedere maandagmiddag is er een wijklunch waar buurtbewoners voor klein bedrag kunnen meelunchen. Het is een gezellige gemengde tafel met mannen, vrouwen, jongeren en ouderen. ’s Ochtends is het buurthuis alleen geopend voor vrouwen, zoals het in de oorspronkelijke opzet bedoeld was.
 
De stichting 3G-centrum organiseert niet alleen zelf activiteiten, maar staat ook open voor activiteiten van andere organisaties. Op dinsdag en vrijdagavond kookt Resto VanHarte in het buurthuis; het wijkbureau organiseert er regelmatig netwerklunches. Er worden ook cursussen voor mantelzorg en opvoeding gegeven.
 
Tina zou in de toekomst graag zien dat er meer nog samengewerkt wordt, zodat nog meer verschillende groepen ontmoeten. Ze zou bovendien graag weer wat vernieuwing en verjonging zien. Lijkt het je leuk om een keer koffie te komen drinken of mee te lunchen? Je bent welkom in het 3 Generatiecentrum op Bernadottelaan 23 in Kanaleneiland.

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad