Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"
Chris van Kreuningen is wijkagent van de Schaakwijk in Zuilen.
Wijkagent
3563 AR
Utrecht

Chris van Kreuningen

 Chris is wijkagent van de Schaakwijk in Zuilen. In 2008 en 2009 is er veel aandacht geweest voor het terugdringen van de steeds maar toenemende jeugdoverlast. Inmiddels is er veel bereikt, onder andere door het nemen van bestuurlijke maatregelen. Zoals Chris aangeeft: “Nu gaat het heel goed, maar we blijven er wel bovenop zitten.”

Chris werkt in Zuilen veel samen met zijn collega wijkagent Freek de Ridder, met verschillende afdelingen van de politie, het wijkbureau van de gemeente, het jongerenwerk en de buurthuizen. Met deze partijen probeert hij gericht jeugdoverlast te verminderen. Het gaat niet alleen om het bewaren van de veiligheid in de wijk, Chris houdt zich ook bezig met de inrichting van de openbare ruimte. Zo is er een hek geplaatst op een plek waar jongeren overlast veroorzaakten maar werd er tegelijkertijd een Jongeren Ontmoetings Plek (JOP) voor hen ingericht. Veel partijen waren bij de aanpak betrokken waardoor de overlast is afgenomen. De buurthuizen weten de jongeren te vinden en de spanningen zijn een stuk minder. Jongeren en de politie stonden voorheen regelmatig tegenover elkaar, nu gebeurt dat nog zelden.
 
Chris van Kreuningen en Freek de Ridder hebben samen een Twitter-account waarop buurtbewoners hen kunnen volgen. Via Twitter geven de agenten niet alleen informatie, maar ontvangen ze ook graag reacties uit de wijk. Zo blijven ze op de hoogte van wat er speelt. Inmiddels heeft het duo al 1855 volgers.
 
Naar aanleiding van een grootschalig onderzoek is er vorig jaar een aantal aanhoudingen verricht. Het ging hierbij om jongeren uit Zuilen die verantwoordelijk waren voor een aantal landelijke bedrijfsinbraken. Zij zijn veroordeeld en zitten nu voor langere tijd vast. Deze jongeren hadden volgens Chris een verstrekkende invloed in de wijk. Nu zij vastzitten is het rustiger in Zuilen.
 Chris wil ervoor zorgen dat ook in de toekomst de criminaliteit en overlast blijft dalen. “Af en toe zijn er nog pieken, maar al met al gaat het steeds beter en dit is terug te zien in de criminaliteitscijfers”.

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad