Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"
Wie zich tijdens een wedstrijd extra sportief heeft gedragen krijgt een Groene Kaart.
Marjon Boers
Projectleider Vreedzame Voetbalvereniging
3585 LJ Utrecht
voetbal.kampong.nl/inde...

Vreedzame Voetbalvereniging Kampong

Twee jaar geleden besloot het bestuur van Kampong dat het meer wilde doen voor de club dan alleen voetbal. De ambitie was om het beste uit de leden naar boven te halen, niet alleen op sportief gebied, maar ook op sociaal en emotioneel gebied. Ook toen was er al veel aandacht voor sportiviteit en respect. Via de Vreedzame weg wilde Kampong handen en voeten geven aan de ideeën die op tafel lagen. Kampong werd ingericht als Vreedzame Voetbalclub.
 
Kampong is een grote vereniging, daarom is besloten om te beginnen met de D, E en F-teams. Deze kinderen zitten nog op de basisschool en omdat een aantal van hen al op een Vreedzame School zit, zijn veel van hen al bekend met de methodiek. Inmiddels worden ook de A, B en C teams betrokken bij de Vreedzame werkwijze.
 
Veel trainers, coaches en leiders hebben al een training gevolgd. De drie pijlers van de Vreedzame werkwijze zijn: positiviteit, conflicthantering en verantwoordelijkheid. De trainingen gaan over het stimuleren van positief gedrag, het oplossen van conflicten en het geven van verantwoordelijkheid aan kinderen.
 
 Bij de Vreedzame Voetbalvereniging is de ‘Groene Kaart’ geïntroduceerd. Gele en rode kaarten krijgen spelers als straf. De Groene Kaart is bedoeld om, op speelse wijze, sportief gedrag te belonen en te helpen conflicten te benoemen en op te lossen door ze bespreekbaar te maken en niet te laten liggen.
De Groene Kaart wordt aan het eind van de wedstrijd uitgereikt. Het hele team mag meebeslissen wie hem krijgt. De leider van het team zet de winnaar van de Groene Kaart na de wedstrijd op een speciale website.
 
Het is belangrijk dat de methodiek een eigen plekje krijgt in de vereniging en dat leden zich ermee kunnen identificeren. Daarom wil Kampong alle trainers en coaches ieder jaar opnieuw een opfrisavond aanbieden, zodat het onderwerp bij hen blijft leven. Daarnaast worden er informatieavonden voor de ouders georganiseerd, zodat de ouders thuis de aanpak kunnen ondersteunen.
 
Afgelopen jaar heeft de Vreedzame Voetbalvereniging de Publieksprijs gewonnen in de competitie om de Sportiviteitprijs. Bijna de hele jeugd is nu van start gegaan met de Vreedzame methodiek. Nu al zijn trainers, coaches en spelers zich meer bewust van het effect van hun handelen. Het bestuur van Kampong streeft ernaar dat de methodiek uiteindelijk onderdeel wordt van de gehele clubcultuur. Het is een hele uitdaging om ook de volwassenen kennis te laten maken met de Vreedzame methodiek.
 

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad