Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"
“Van onderaf werken wordt steeds breder omarmd.”
Michiel Bodt
Directeur en oprichter Stichting Move
3584 CS
Utrecht
stichtingmove.com/

Stichting Move

Het mooie aan het werk van Stichting Move is dat projecten niet worden gestart vanuit een probleem, maar juist vanuit positieve invloed uit de wijk. Kinderen zijn hierin het creatieve brein.  De manier van werken kenmerkt Stichting Move. Michiel Bodt, directeur en oprichter van stichting Move, stelt: “Van onderaf werken wordt steeds breder omarmd.”

 Michiel Bodt wil met Stichting Move de blik van studenten en jongeren verbreden, de persoonlijke kansen voor beide groepen in de samenleving vergroten en werken aan meer sociale cohesie in de wijk. Het verschil tussen de leefwereld van studenten en die van kinderen uit aandachtswijken is enorm.
 
Studenten van roeivereniging Orca namen samen met woningcorporatie Mitros het initiatief om studenten in te zetten voor de wijk Hoograven, waarin de vereniging haar roeiloods heeft. Studenten en kinderen van de Ariënsschool gingen met elkaar in gesprek over wat de wijk leuker zou maken en er volgde een ontwerpwedstrijd door kinderen. Dat resulteerde in het speeltoestel Aeroplay. Ook kregen de kinderen roeilessen in hun eigen wijk.
 
Studenten en kinderen zijn eigenaar van de projecten, zij komen met een idee; de uitvoering van de plannen wordt gecoördineerd door Stichting Move. Een leuk voorbeeldproject in Hoograven heeft ervoor gezorgd dat kinderen zelf met het idee kwamen om stadsbankjes voor ouderen te plaatsen, zodat zij nu tijdens een wandeling af en toe kunnen rusten. “Het is belangrijk dat de ideeën die kinderen aandragen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd, zodat de kinderen zien dat ze serieus genomen worden. Kinderen zijn trots, betrokken en voelen zich verantwoordelijk voor ‘hun’ project”,  aldus Michiel.
 Het uitvoeren kan echter niet zonder hulp van lokale partijen. Stichting Move werkt samen met scholen, ouders, sportverenigingen en ondernemers. Michiel: “Er worden constant bruggen geslagen tussen verschillende actieve partijen in de wijk, dat zorgt voor inbedding en betrokkenheid in de wijk.”
 
Stichting Move wil in de toekomst haar projecten naar landelijk niveau tillen. Daarnaast heeft Move zelfs het plan om internationale studenten in contact te brengen met het Move-concept. “Hopelijk worden  uitwisselingstudenten gestimuleerd om projecten in het thuisland te starten”, vertelt Michiel.
 
 

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad