Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"
We willen het brede spectrum van media openen voor wijkbewoners, zodat ze ook zelf kunnen produceren, niet alleen consumeren.
Ed Klute
Directeur MiraMedia, landelijk projectleider Media4ME
3511 LH
Utrecht

Media4ME

Wat in september 2011 in Overvecht begon met een pilotproject om nieuwe doelgroepen met bestaande media in aanraking te brengen, werd op 22 juni 2012 afgesloten met een drukbezochte werkconferentie. Hier gingen 175 professionals uit heel Nederland met elkaar in gesprek. Voor de initiatiefnemers van Media4Me is één ding glashelder: als je het over lokale verbindingen hebt, ligt de kracht van media bij zowel online als offline ontmoetingen.

Media4Me helpt welzijnsorganisaties om het licht te zien op het gebied van nieuwe media. Vooral op het gebied van online media hebben zij vaak nog te weinig knowhow om echt te profiteren van de mogelijkheden. Wat hen betreft gaat het daarbij overigens meer over de kracht van gefilmde straatinterviews en workshops in buurthuizen dan over communiceren via Twitter of Facebook. De les is dat je het echt lokaal en intercultureel moet maken. Dat vraagt om en andere aanpak waarbij je echt naar buiten gaat en met de mensen in gesprek gaat. Zij zetten het licht op de buurt. Offline ontmoetingen werken als je lokale online initiatieven wilt versterken.

Hoe gaat Media4Me te werk?

“Kijk, in principe zitten bijna alle inwoners van een wijk 's avonds wel eens voor de computer. Mensen zijn al actief, maar niet per se op lokaal niveau. We helpen mensen om werelden te ontdekken die aansluiten bij hun interesses en die zich gewoon om de hoek, in de eigen wijk afspelen. Daarom ondersteunen wij bestaande activiteiten met media, om ze meer zichtbaar te maken en de impact ervan te vergroten. Met het Social Media Café in cultuurhuis Stefanus hebben we een laagdrempelige ontmoetingsplek gecreëerd. Daar konden buurtbewoners radio maken en met flipcamera's aan de slag.

Het liefst knopen we verschillende terreinen aan elkaar, bijvoorbeeld een jongerenpersbureau en ouderenwelzijnswerk. Zo kom je ook tot intergenerationele projecten. Het gaat overigens niet om publieksbereik of kijkcijfers, maar om het effect van het bereik. Een spelconcept als Overvecht Streetview, onderdeel van het Social Media Café, leverde verhalen op die de wijk letterlijk op de kaart zetten. Een effect van een programma als U in de wijk is dat mensen in de eigen wijk zichtbaar worden voor elkaar.
 
We willen het brede spectrum van media openen voor wijkbewoners, zodat ze ook zelf kunnen produceren, niet alleen consumeren. Het gaat ons om tweerichtingsverkeer, niet zenden, maar verbinden. Veel mensen zien door de bomen het bos niet. Als regisseur met kennis en ervaring kun je een venster openen op voorbeeldprojecten die op andere plekken goed hebben gewerkt.
 
Wij zoeken aansluiting bij wat mensen beweegt om actief te worden in hun buurt. Dat kan muziek zijn, een kookclub of protest tegen een nieuwe ringweg. Media kan dan voor hen een goede binnenkomer zijn om uitdrukking te geven aan hun betrokkenheid. Je kunt media bijvoorbeeld gebruiken voor een alternatieve vorm van vertegenwoordiging bij vergaderingen. Als altijd dezelfde mensen op vergaderingen inspreken, kun je hen materiaal meegeven dat op straat is gefilmd door een jongerenpersbureau. Of je laat de gemeenteraadsleden bewoners interviewen in een digitale buurtschouw. Ook dat is participatie.”

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad