Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"
Bomen in de stad zijn voor veel mensen een essentieel deel van hun leefomgeving.
Stichting Tafelboom
3541 BC Utrecht
tafelboom.nl/

Tafelboom

Helaas komt er, vroeger of later, een moment dat er bomen omgehakt moeten worden. Dat raakt de mensen, zegt Egbert Boersma, verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van Stichting Tafelboom: “Sommige mensen zijn verontwaardigd, omdat zij geen inspraak hebben gehad bij de beslissing om de boom om te hakken.” De bewoners reageren vaak geschrokken; zij kunnen zich niet vinden in de beslissing die door de instanties is genomen. Bomen in de stad zijn voor veel mensen een essentieel deel van hun leefomgeving. Vanuit deze energie besloot stichting Tafelboom iets met de gekapte bomen te gaan doen.

Als de boom gekapt is, wordt hij in de buurt van zijn oude standplaats te drogen gelegd. Van het hout van de boom wordt een tafel gemaakt die gaat dienen als ontmoetingsplek voor iedereen in de wijk. Zo ligt er bijvoorbeeld een gekapte beuk te drogen in het Centraal Museum die is gekapt op de Manenburg. Mensen van de kinderboerderij Nieuw-Rotsoord zullen van het hout van deze boom een tafel maken.

Op dit moment is samenwerking met het Trajectum College in Overvecht in de maak. Het plan is om met de praktische leergang op school tafels te maken. Egbert Boersma hoopt op mooie combinaties van mensen die elkaar anders nooit ontmoet zouden hebben. Hij denkt dat mensen elkaar vanuit een ander perspectief zullen gaan bekijken, wat het onderlinge begrip zal vergroten.

Tafelbos is een project van Stichting Tafelboom in samenwerking met de stichting Vrede van Utrecht. Het sluit aan op de viering van 300 jaar Vrede van Utrecht. In het openingsweekend (12, 13 en 14 april) worden van de gedroogde stukken hout tafels gemaakt. Al deze tafels krijgen een vaste plek in een openbare ruimte, in de buurt waar de boom ooit stond.
Het Tafelbosproject wordt afgesloten met een diner aan de tafels van het Tafelbos, tijdens de viering van Vrede in de Wijken in het midzomerweekend. Lijkt het u ook wat mee te werken bij het proces van boom tot tafel? Aanmelden kan via de website.
 

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad