Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"
"Iemand kan uit frustratie een bushokje slopen óf iemand kan de frustratie omzetten in een mooie raptekst."
Mieke Franssen
Zakelijk leider
3527 EC
Utrecht
cultuurhuiskanaleneilan...

Cultuurhuis Kanaleneiland

De projecten die het Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland organiseert, gaan uit van de talenten en de kracht van jongeren in plaats van hun problemen of achterstand. “We focussen op wat jongeren zelf graag doen en goed kunnen en bieden ze de kans daar nog beter in te worden en dit te delen met anderen in de wijk en stad.”

 Mieke Franssen is sinds 2008 zakelijk leider van Cultuurhuis Kanaleneiland. Ze begeleidt lopende projecten, onderhoudt contacten met de gemeente en denkt met haar partners na over nieuwe plannen. Bijvoorbeeld een masterclass met artiesten of het organiseren van een leuk festival. Het cultuurhuis werkt actief samen met de wijkagenten. In samenwerkingen met de wijkagent hebben de jongeren bij veel festivals die Jongeren Cultuurhuis de afgelopen jaren organiseerde zelf als toezichthouders gewerkt. Dat doen ze ook bij koopavonden en andere evenementen.
 
Via cultuur kunnen jongeren een stem geven aan hun frustraties, hun meningen en hun hoop. Andere organisaties doen dat door middel van sport, het Cultuurhuis doet het met cultuur. “Iemand kan uit frustratie een bushokje slopen óf iemand kan zijn frustratie omzetten in een mooie raptekst en het liedje laten opnemen. Wij zijn constant aan het zoeken naar de talenten van jongeren, en manieren om deze talenten aan de wereld te tonen”, vertelt Mieke.
 De jongeren uit Kanaleneiland treden ook op in de binnenstad en laten daarmee zien wat Kanaleneiland te bieden heeft. Mieke hoopt dat hierdoor de kijk op de wijk verandert en “buitenstaanders” de kracht en rijkdom van de wijk gaan waarderen. Als anderen een positiever beeld van Kanaleneiland krijgen, zal dat ook weer een positief effect hebben op (het gedrag van) de jongeren zelf.
 
Ieder jaar wordt het ARK-festival georganiseerd langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Het festival is in de loop van de jaren steeds verder uitgegroeid; in 2011 werkten er maar liefst 30 organisaties mee. In 2013 wordt, in samenwerking met Stichting Van en Voor Jongeren, het BLENDin'ARK Festival gehouden en is onderdeel van de viering van de Vrede van Utrecht. De droom van Cultuurhuis Kanaleneiland en Van en Voor Jongeren is dat dit festival echt het visitekaartje van Kanaleneiland wordt, dat ook veel bezoekers buiten de wijk aan zal trekken

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad