Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"
Vrouwen komen binnen met één specifieke vraag, maar door de laagdrempelige sfeer komen zij steeds vaker terug.
3527 EL
Utrecht
al-amal.nl/

Al Amal

Er zijn gezinnen die zoveel problemen hebben dat zij niet goed deel kunnen nemen aan de maatschappij. Medewerkers van Stichting Al Amal reiken zulke gezinnen de helpende hand, bouwen een vertrouwensband met ze op en maken hen bewust van hun situatie. Waar nodig verwijzen zij de gezinnen door naar andere hulporganisaties. Uiteindelijk is het doel dat deze gezinnen op eigen kracht hun weg kunnen vinden in de Nederlandse samenleving.

De stichting is in 2001 in Kanaleneiland opgericht door een aantal Marokkaanse vrouwen. Al Amal betekent ‘hoop’ in het Arabisch. Al Amal heeft haar kantoortje in Kanaleneiland waar iedere week een inloopuur wordt georganiseerd waar vrouwen met verschillende soorten vragen en problemen naar toe kunnen komen. Zo kwam er laatst een analfabetische moeder die haar zoontje in wilde schrijven voor de voetbalvereniging, maar geen idee had hoe ze dit aan moest pakken. De medewerkers en vrijwilligers van Al Amal helpen hier graag bij.
 
Vrouwen komen binnen met één specifieke vraag, maar door de laagdrempelige sfeer komen zij steeds vaker terug. Vrouwen die langskomen zijn meestal van Marokkaanse afkomt, maar ook Turkse en Irakese vrouwen weten steeds vaker de stichting te vinden. Op de vraag of er ook mannen worden geholpen, wordt snel duidelijk dat de rol van de vader niet vergeten wordt. Caroline Sarolea, verantwoordelijk voor organisatie en voorlichting bij Al Amal, vertelt: “De ouders zijn beiden verantwoordelijk voor de opvoeding, dit moeten ze dan ook samen doen”.
 
Er worden ook gezinnen die bijvoorbeeld in de schuldsanering zitten geholpen. “Mensen schamen zich hier vaak voor en hierdoor durven ze geen vragen te stellen aan de instanties" weet Caroline. Stichting Al Amal is constant bezig met het doorbreken van taboes. Een voorbeeldproject is de methodiek ‘Tussen in’. Hier worden probleemgezinnen aan hulpverleningsinstanties gekoppeld. Daarnaast worden, indien nodig, contacten met scholen of ziekenhuizen onderhouden. Caroline werkt bij Al Amal direct samen met haar collega’s: Fatouch Chanaat, Marzouka Morabit en Rachida Ibrahimi.
 
Al Amal kan op een heel directe manier een oplossing bieden voor een probleem, bijvoorbeeld in het geval waarin een school adviseerde om een kind naar het speciaal onderwijs over te plaatsen. Het lukte de school niet om de ouders te overtuigen. Na een gesprek met een medewerker van Al Amal waren alle onduidelijkheden uit de wereld en werd het kind overgeplaatst naar een nieuwe, speciale school.
Caroline vertelt: “Een belangrijke samenwerkingspartner is Bureau Jeugdzorg. Wanneer Jeugdzorg ergens niet binnen kan komen, helpen we hierbij. Dit lukt ons eigenlijk altijd, wat resulteert in een goede samenwerking tussen de gezinnen en Jeugdzorg.” Zo wordt er geprobeerd de hulpverlening en de gezinnen aan elkaar te koppelen.
 
Eén keer per jaar organiseert Al Amal een vrouwenbijeenkomst rond een specifiek thema. Hier komen ongeveer 600/700 vrouwen op af. Al Amal probeert de vrouwen op deze bijeenkomsten een spiegel voor te houden door middel van een casus. Ze willen moeders bewust maken van hun taken en verantwoordelijkheden, normen en waarden én hun positie in de maatschappij.
 
De droom van de medewerkers van Al Amal is dat alle hulpverleningsorganisaties de werkwijze van Al Amal overnemen: geen 9-17 mentaliteit en minder bureaucratie. De bureaucratie maakt de problemen van de multiprobleemgezinnen vaak nog ingewikkelder dan dat ze al zijn. De hulpverlening moet, volgens Caroline, eenvoudiger, laagdrempeliger en flexibeler worden.

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad