Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"
“De spelers voelen zich na een voorstelling gewaardeerd en putten zelfvertrouwen uit het applaus en de positieve reacties".
Donna Risa
Regisseur en artistiek leider
3563 CB
Utrecht
stut.nl/

Stut Theater

“Stut-voorstellingen maken onzichtbare verhalen zichtbaar op het podium en brengen wijkbewoners op een positieve manier bij elkaar.”

Het Stut theater wil vooroordelen doorbreken en buurtbewoners een luisterend oor bieden. In de voorstellingen creëren én krijgen de spelers respect. Donna Risa is sinds 1999 regisseur en artistiek leider van het Stut theater. Donna vindt het belangrijk om de afstand tussen cultuur en de bewoners te verkleinen. Stut is in 1977 opgericht om cultuur naar de volkswijken te brengen. Zo vertelt Donna: “De missie en visie zijn de afgelopen jaren amper veranderd. De maatschappij natuurlijk wel”. Dit maakt het dat de huidige toneelstukken over andere problemen gaan dan 30 jaar geleden.

 
Stut Theater is een professioneel wijktheatergezelschap uit Utrecht en maakt theater met en voor bewoners. De voorstellingen van Stut Theater gaan over maatschappelijke onderwerpen die zich aandienen in de directe omgeving. Ze worden gespeeld in theaters, buurthuizen, wijkcentra, personeelskantines en op scholen. De kracht van Stut zit ‘m in de verhalen: die zijn allemaal gebaseerd op ervaringen van wijkbewoners. Bijvoorbeeld het stuk waarin 5 Marokkaanse jongeren hun verhaal deden. Alle vooroordelen over deze jongeren werden in eerste instantie bevestigd, maar gedurende de voorstelling veranderde het beeld. Het stuk vertelde hoe de jongeren omgingen met problemen rondom vriendschap, relaties en verliefd worden, homoseksualiteit en de zorg voor hun oudere familieleden. Zo maakten de toeschouwers kennis met de verhalen die achter het gedrag van deze jongeren schuil gingen.
 
Stut heeft inmiddels meer dan 90 producties gemaakt waarin honderden wijkbewoners met diverse culturele achtergronden hebben meegespeeld; nog veel meer bewoners hebben hun verhalen bijgedragen. Een bezoeker van een voorstelling zei ooit: “In de Stut-voorstellingen is er plaats voor de echte berichten uit de samenleving". Stut-voorstellingen maken onzichtbare verhalen zichtbaar op het podium en brengen wijkbewoners op een positieve manier bij elkaar. Donna Risa: “De spelers voelen zich na een voorstelling gewaardeerd en putten zelfvertrouwen uit het applaus en de positieve reacties.”
 
In de zomer van 2013 wordt er een voorstelling worden gemaakt die bestaat uit vier deelprojecten in vier wijken: Kanaleneiland, Hoograven, Zuilen en de Meern. Donna zorgt er samen met een collega voor de samenhang tussen de vier stukken. Een centraal thema zouden de vooroordelen die bewoners hebben over andere wijken kunnen zijn. De stukken worden opgevoerd in de eigen wijk. Via een speciale route wordt het publiek van de ene naar de andere wijkvoorstelling geleid. Deze voorstellingen zijn een onderdeel van het wijkenprogramma van Vrede van Utrecht.

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad