Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"
“Studenten denken vaak buiten de kaders en hebben een frisse kijk op maatschappelijke vraagstukken.”
Sara Geerken
Coördinator AvdS
3584 CH
Utrecht
utrecht.academievandest...

Academie van de Stad Utrecht

 
Vier jaar geleden is ‘Academie van de stad’ opgericht in Amsterdam met als doel studenten in contact te brengen met actuele maatschappelijke vraagstukken. Academie van de Stad (AvdS) is nu iets meer dan een jaar actief in Utrecht en werkt onder andere samen met de gemeente Utrecht, Hogeschool Utrecht, Stichting Vrede van Utrecht en woningcorporaties Mitros en Portaal. "Een belangrijke reden voor studenten om deel te nemen aan projecten van AvdS is dat het om ‘echte’ projecten gaat. Hun bijdrage wordt direct toegepast in de praktijk; ze zien dat er iets met hun bijdrage gedaan wordt" vertelt Sara Geerken, coördinator van AvdS in Utrecht.
 
Een goed voorbeeld is het project waarin ondersteuning wordt geboden bij een overgang van een buurthuis naar een wijkonderneming. Door het stopzetten van subsidies verschuift de verantwoordelijkheid van de overheid naar de burgers. De buurtbewoners krijgen het buurthuis dan zelf in beheer. De zelforganisatie van het buurthuis is een belangrijke bron van kracht en innovatie en zorgt voor zelfvertrouwen, sociale cohesie en gevoel van verantwoordelijkheid.
 
Ter ondersteuning van deze overgang bieden studenten Culturele en Maatschappelijke Vorming hulp aan de bewoners. De onderlinge samenwerking zorgt ervoor dat studenten zich betrokken voelen bij de stad. Er wordt nauw samengewerkt met partijen die al actief zijn in de wijken. Maar ook bij de deelnemende opdrachtgevers hebben er daadwerkelijk baat bij. Sara Geerken  vertelt dat opdrachtgevers ervaren dat een samenwerking met AvdS soms meer resultaat geeft dan het inschakelen van reguliere organisaties.
 
AvdS slaat een brug tussen de studenten en de betrokken opdrachtgevers, en tussen de studenten en de stad. Volgens Sara brengt AvdS partijen met gedeelde belangen samen, wat hen allemaal, en ook de stad ten goede komt. “Door robuuste allianties met stedelijke partijen en onderwijs creëren wij kansen voor studenten van vandaag om de positieve kracht achter de stad van morgen te zijn.”
 

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad