Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"
"In het begin werden we nog wel eens uit gemaakt voor verrader, nu is de leerlingensurveillant een geaccepteerd fenomeen en een herkenningspunt in de wijk."
John Bottrop
3562 GG
Utrecht
jou-utrecht.nl

Leerlingsurveillance Overvecht

Sinds 2008 surveilleren leerlingen van het Trajectum college (en sinds 2011 ook van de ISK Pouwer) in de wijk Overvecht om jongeren aan te spreken op overlast gevend gedrag. Aanleiding voor de surveillance was een toenemend aantal overlastmeldingen in de wijk.

Het idee voor de leerlingensurveillance is ontstaan tijdens besprekingen tussen de gemeente en de Stichting Jongerenwerk Utrecht over de gebiedsaanpak rondom de Camera Obscuradreef. De surveillanten mogen ook een dagdeel meelopen met de wijkagent en met Meld Misdaad Anoniem. Na een training gaan de leerlingen vier dagen in de week samen met een jongerenwerker surveilleren in de buurt. Zij spreken leeftijdsgenoten aan op hun gedrag en treden in contact met buurtbewoners. Aan het eind van het traject ontvangt de deelnemer een certificaat.
 
Het aantal overlastmeldingen is sinds de start van de leerlingensurveillance afgenomen. Bovendien helpt het werk de deelnemers zelf ook op verschillende gebieden. "Je leert om op een andere manier om te gaan met mensen, niet terug te schreeuwen en geen kritiek te geven", aldus één van de surveillanten van het Trajectum College in Overvecht.
 
Ze leren de wijk kennen en krijgen onder meer sociale vaardigheidstraining waarin ze leren elkaar op een goede manier op hun gedrag aan te spreken. Het maakt ze verbaal weerbaarder en ze hebben geleerd om te gaan met bewoners, met agressie en met eigen grenzen. Voor één deelnemer heeft het certificaat zelfs de weg geopend naar een opleiding voor beveiliger aan het ROC.
 
De leerlingensurveillance kan inmiddels ook worden ingezet als maatschappelijke stage. Wegens succes zijn er ook plannen voor uitbreiding richting VMBO scholen in Leidsche Rijn en Kanaleneiland.

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad