Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"
Bij ‘Graag gedaan’ in de Kranenburgschool kun je terecht voor maaltijden en klusjes.
Wouter Meijer
Bedrijfsleider 'Graag gedaan'
3582 TZ
Utrecht

'Graag Gedaan' Kranenburgschool

 

‘Graag gedaan’ is een meetingpoint én winkel in de nieuwbouw van de Kranenburgschool. Buurtbewoners kunnen er terecht voor maaltijden en klusjes, die worden verzorgd door leerlingen van de Kranenburgschool die een maatschappelijke stage lopen. Het project is opgezet om leerlingen competenties en gevoel van goed burgerschap te laten ontwikkelen.

Initiatiefnemer is Wouter Meijer, bedrijfsleider van Graag gedaan. Hij krijgt hulp van een onderwijsassistente en een stagiaire. Door de werkzaamheden bij Graag gedaan worden de leerlingen actief bij de buurt betrokken én kunnen zij hun competenties (verder) ontwikkelen.
 
Behalve voor maaltijden en klusjes, kunnen buurtbewoners ook bij de balie van Graag gedaan terecht met vragen over diverse onderwerpen. Hiervoor wordt er nauw samengewerkt met woningcorporatie Mitros, Cumulus Welzijn en Wijkbureau Oost. Een andere belangrijke samenwerkingspartner is Stichting Move. Stichting Move brengt studenten en jongeren bij elkaar, onder andere door sportactiviteiten te organiseren waarbij studenten de leerlingen begeleiden.
 
Het project Graag gedaan bestond al eerder, maar krijgt door de verhuizing van de school nieuw leven ingeblazen. Bij een nieuw huis hoort een nieuwe opbouw. Wouter Meijer hoopt dat buurtbewoners Graag gedaan ook op de nieuwe locatie weten te vinden. “We zijn bezig met een nieuw terras, zodat mensen in de zomer ook lekker buiten kunnen zitten.”
 
Een belangrijk resultaat van het project is het verkleinen van de afstand tussen buurtbewoners en leerlingen van de school. Zo vertelt Wouter Meijer dat door wederzijdse betrokkenheid de buurtbewoners vaak minder overlast van de leerlingen ervaren. Buurtbewoners weten de leerlingen gemakkelijker te vinden. Het project moedigt de leerlingen aan actief bij te dragen aan goed burgerschap.
 
Wilt u komen kijken of een handje komen helpen? Graag gedaan is iedere schooldag geopend van 10:30 – 15:30 uur. U kunt ook een kijkje nemen op de website.  

 

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad