Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"

Hanke Bruins Slot

Hanke Bruins Slot is Tweede Kamerlid voor het CDA en oud-militair.

"Vijf jaar geleden was ik als pelotonscommandant artillerie op uitzending in Afghanistan. Daar zag ik met eigen ogen wat er gebeurt met een land dat het al tientallen jaren zonder overheid moet stellen. Het onderwijssysteem is er naar de knoppen, basale veiligheid ontbreekt, kinderen overlijden aan astma, omdat de meest elementaire medicijnen er niet te verkrijgen zijn. Zo’n land creëert bovendien een samenleving waarvan de leden elkaar niet meer vertrouwen. Hoewel Nederland en Afghanistan moeilijk vergelijkbaar zijn, ben ik mij er zeer van bewust dat wij, ook in ons land, hard ons best moeten doen om de samenleving goed te laten werken. Zoals elke veteraan weet ik wat de gevolgen zijn als dat niet meer lukt.

Toen het kabinet viel – over Afghanistan – solliciteerde ik als Kamerlid voor het CDA. Mijn werk als Kamerlid vertoont raakvlakken met mijn werk als militair. Als woordvoerder op het gebied van zorg ben ik voortdurend bezig met het afstemmen van belangen, net als ik deed als militair. Ik zoek naar een oplossing waarmee alle betrokken partijen tevreden zijn, bijvoorbeeld op het gebied van preventie. Ik vind het belangrijk om in gesprek te gaan, om tijdens werkbezoeken uit de praktijk te vernemen hoe dingen anders kunnen. Wat ik waarneem in het veld, neem ik mee naar Den Haag.
Als Kamerlid ben ik me ervan bewust dat niemand het in z’n eentje redt, maar dat we elkaar nodig hebben en samen sterk staan. ‘Eén militair is geen militair’ – het was een gevleugelde uitspraak tijdens mijn periode in Afghanistan."

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad