Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"

Meet the Judge

Meet the Judge is een serie informele ontmoetingen tussen publiek en rechters van de rechtbank Midden-Nederland. Op 17 juni j.l. werd een bijeenkomst in het Utrechtse stadhuis georganiseerd. De rechters en het belangstellend publiek ontmoetten elkaar in de ruimte waar in 1713 de onderhandelingen over de Vrede van Utrecht plaatsvonden; ze werden welkom geheten door de burgemeester van Utrecht, Aleid Wolfsen.

De ruim veertig aanwezigen konden, verdeeld over vier tafels,  in drie rondes de rechters het hemd van het lijf vragen. Er was maar één spelregel: er wordt niet gesproken over individuele zaken. Elke 30 minuten wisselden de rechters van tafel, zodat iedereen de gelegenheid had met verschillende rechters en specialisaties kennis te maken: familierecht, strafrecht, bestuursrecht, handelsrecht, civielrecht. Er kwamen vragen op tafel als: ligt u wel eens wakker van een zaak? Heeft u er last van als pers of politiek zich met een zaak bemoeit? Hoe ziet een werkdag van een familierechter eruit? Waarom duurt het soms zo lang voor er uitspraak wordt gedaan?

 Rechters blijken dan ook ‘gewoon’ mensen te zijn, maar wel mensen met een bijzonder beroep, al was het maar omdat een rechter altijd een beslissing moet nemen in een zaak. “Ik weet het niet” of “ik kom er niet uit” is geen optie. Hij (of liever zij, want het merendeel van de rechters is vrouw) kan een zaak een tijdje wegleggen, overleggen met collega’s, deskundigen raadplegen, maar uiteindelijk zal er een oordeel geveld moeten worden. Een oordeel dat ingrijpende gevolgen kan hebben in het leven van de betrokkenen. Bij zwaardere zaken zijn daarom ook altijd drie rechters betrokken.

Tijdens een zitting moet de rechter zoveel mogelijk informatie verzamelen die licht kan werpen op de zaak. Een van de aanwezige rechters vertelt dat beginnende rechters hier soms moeite mee hebben: “Dat kan ik toch niet vragen… dat is veel te intiem!” Maar een rechter moet per definitie juist wél nieuwsgierig zijn.
 
Met het initiatief Meet the Judge wil de Rechtbank Midden-Nederland een brug slaan tussen de rechtbank en de maatschappij. Op deze avond lijkt dat goed te lukken. De rechters geven openhartig antwoord op de vragen, al kunnen ze soms niet in details treden. Een van aanwezigen verwoordt het in zijn slotreactie als volgt: “Je ziet dat rechters mensen zijn die zorgvuldig overwegen en goed nadenken voor ze tot een oordeel komen – eigenlijk blijken ze precies zo te als je van tevoren hoopte dat ze zouden zijn.”
Op Open Monumentendag, zaterdag 14 september, wordt de volgende Meet the Judge gehouden, deze keer in het gebouw van de rechtbank zelf. Het publiek kan rondlopen door het openbare gedeelte, de zittingszalen zien en de cellengang. Er worden zittingen nagespeeld en bezoekers kunnen rechters ontmoeten.

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad