Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"

De Winter en Van Renswoude

In het kader van de tentoonstelling In Vredesnaam ontving Edwin Jacobs op 26 mei Johan van Renswoude (districtschef Politie Utrecht) en Micha de Winter (hoogleraar pedagogiek aan de UU). Hij sprak met hen over De Vreedzame Stad. Hieronder een bloemlezing uit de onderwerpen die aan bod kwamen.

vreedzame methode
Johan van Renswoude: “Wat betekent de Vrede van Utrecht voor ons? Daarover begonnen we bij de politie ongeveer drie jaar geleden na te denken. Wij wilden er betekenis aan geven vanuit ons eigen vakgebied en kwamen al snel in contact met de Vreedzame School.”
Micha de Winter stond aan de bakermat van de Vreedzame school: “Wat begonnen is al een manier voor conflicthantering op school, is uitgegroeid tot een lesmethode die kinderen de bagage mee geeft die zij nodig hebben in de huidige samenleving. Die methode heeft zich uitbreid tot een integrale aanpak voor de hele wijk: voor medewerkers van de kinderboerderij, bibliotheekmedewerkers, badmeester, speeltuinbeheerders, enzovoort.
Johan van Renswoude: “Het sleutelwoord is ‘handelingsverlegenheid’:  niet weten hoe je een conflictsituatie of lastige groep moet aanpakken. Mijn collega’s hadden met dezelfde problemen te maken. De vreedzame methode reikt je gereedschap aan. Daarom worden er nu ook ‘vreedzame’ trainingen gegeven aan wijkagenten.”
Micha de Winter: “Conflicten zijn op zich niet erg, ze horen erbij. Leer kinderen en volwassenen hoe ze ermee om moeten gaan. Jezelf verplaatsen in een ander is daarbij een eerste vereiste. Mediation is het conflict vanuit het perspectief van de ander bekijken.”
 
niet soft
Johan van Renswoude benadrukt dat vrede nooit vanzelfsprekend is: “Kijk maar naar Stockholm, aan vrede moet je altijd blijven werken. Ik ben ambassadeur van de Vreedzame Stad. Ik moet er soms echt voort pleiten. Sommigen vind het te soft, maar dat is het beslist niet. We hebben er in Utrecht mee bereikt dat we op een zodanige manier met elkaar omgaan dat bijvoorbeeld een ontruiming als bij Ubica niet in een grote rel verandert. Het is een kwestie van constant schakelen tussen sensitief en kordaat optreden; dat is niet altijd makkelijk. Maar de politie is niet de enige die dat moet doen, docenten hebben er ook dagelijks mee te maken.
Micha de Winter: “Zogenaamd ‘hard optreden’, waar zo vaak om geroepen wordt, werkt helemaal niet. Het is de juist de gemakkelijkste uitweg: je geeft straf en daar blijft het bij. Ik heb het gezien in de jeugddetentie: er wordt niet gepraat over wat er fout ging, daders worden niet geconfronteerd met de gevolgen van hun daden. Als pedagoog moet je deze strijd juist wel aangaan. Dat is behoorlijk moeilijk en hard – voor beide partijen – en bepaald niet soft.’
 
beleid
Johan van Renswoude: ”De burgemeester reikt diploma’s uit aan wijkmediatoren, een symbolisch gebaar, maar belangrijk. Het vreedzame gedachtegoed mag nog veel meer in het beleid van de gemeente verankerd worden. Daarvoor is de Vreedzame Stadcampagne ook bedoeld. We verzamelen voorbeelden, we laten de beweging van onderaf groeien.”
Micha de Winter: “We leven in een projectencultuur. Iedereen heeft met zijn project de beste bedoeling, maar vaak mist een coherente aanpak. Er moet nog veel meer samengewerkt en gebundeld worden.”
 
de-escalaltie
Johan van Renswoude: “Soms werkt een vreedzame aanpak niet en moet je als politie geweld gebruiken. Dat hoeft een oplossing niet in de weg te staan, als je er maar voor zorgt dat de situatie niet escaleert. Een voorbeeld uit 2007: er zijn rellen in Ondiep. Een agent heeft een buurtbewoner die een mes trok, neergeschoten. Een andere agent komt in een doodlopende steeg terecht met een stenengooiende massa achter zich aan. Hij staat met zijn rug tegen de muur en moet een beslissing nemen. Hij besluit niet te schieten. Een moedig besluit dat een heel krachtig, de-escalerend effect heeft.”
 
 Het verhaal van deze agent is gebruikt in de installatie in de Werkplaats van de Vrede, onderdeel van de grote historische overzichtstenttonstelling In Vredesnaam. Wie in deze installatie stapt, kan de dilemma’s van de vreedzame stad aan den lijve ondervinden.

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad