Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"

Vier religies op een bouwkavel

Christenen, moslims en hindoes hebben de handen ineen geslagen voor een kennismaking met Leidsche Rijn. De vier religieuze genootschappen organiseerden zaterdag 25 mei ter ere van de hen toegewezen bouwkavels het festival Geloof in de Buurt. De religieuze genootschappen vertelden de buurt waar ze voor staan. Ook wilden ze graag van omwonenden horen wat zij van de nieuwe geloofgemeenschappen in hun buurt verwachten.

De Marokkaanse Ouderraad Leidsche Rijn (MORL), de Hindoe-stichting Trishul en de Gereformeerde Kerk Rijnwaarde en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt kregen het afgelopen jaar een kavel toegewezen om een gebedshuis te bouwen. De MORL bouwt een moskee tussen Stichting de Bouwloods en SKON. Daarnaast komt de hindoetempel van stichting Trishul. De twee Gereformeerde Kerken bouwen gezamenlijk een kerk aan de Alendorperweg naast het Lint.

Het festival begon om 15.00 uur aan de Pratumplaats en werd goed bezocht. Mensen van verschillende denominaties maakten kennis met elkaar en gingen met elkaar in gesprek. Dergelijke ontmoetingen kunnen bijdragen aan het besef dat je kunt leven in verscheidenheid en gelijkwaardigheid met respect voor eigenheid, met als mogelijk resultaat verbondenheid, verdraagzaamheid, samenwerking en bruggen bouwen.

 

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad