Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"

Karen Armstrong

Karen Armstrong is voormalig non en is als internationaal bekend theologe verbonden aan de Universiteit Oxford. Ze schreef boeken over de islam, het christendom en het jodendom. Armstrong is een bruggenbouwer pur sang als het gaat om het slaan van bruggen tussen de verschillende religies.

Op 12 april was zij te gast in de Domkerk en sprak met Rabbijn Awraham Soetendorp en het publiek over compassie als enig logische optie om vrede te bereiken. Het gesprek ging onder andere over de overeenkomsten en verschillen tussen de Vreedzame Stad en het Charter voor Compassion (Handvest voor Compassie) dat Karen Armstrong eind 2009 lanceerde. Het Handvest roept op om terug te keren tot de kern van alle religieuze, ethische en spirituele tradities: compassie, ofwel: mededogen. Mededogen vormt de drijfveer om ons in te zetten om het leed van medemensen te verlichten. “We hebben een natuurlijk vermogen voor zowel compassie als wreedheid. We kunnen de nadruk leggen op die aspecten in onze tradities die spreken van haat, uitsluiting en achterdocht, óf we kunnen de aspecten ontwikkelen die de nadruk leggen op de onderlinge afhankelijkheid en de gelijkheid van alle mensen. De keus is aan ons.”
 
Compassie is het vermogen om je te verplaatsen in een ander, om het gezichtspunt van de ander in te nemen. In feite is dat al in de gulden regel verwoord, die in alle belangrijke spirituele tradities een plek heeft, en waar onze eigen koningin Beatrix onlangs nog op wees: "Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet", of in een positievere variant: "Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden".
Het Handvest is inmiddels door bijna 100.000 mensen ondertekend. Op de website van de Handvest is een Nederlandstalige versie beschikbaar.

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad