Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"

"Vrede brengen bestaat niet"

Annemarie Sweeris, programmaleider MasterPeace namens IKV Pax Christi:

‘Als IKV Pax Christi zijn wij één van de acht founding partners van het initiatief MasterPeace (ook Vrede van Utrecht is founding partner, red.), dat zich tot doel stelt vrede voor iedereen ter wereld tot een issue te maken. IKV Pax Christi doet vooral inhoudelijk werk, “op de grond”, in conflictgebieden als Oost-Congo. Daar zijn we goed in, maar we zijn minder goed in het verkopen ervan. MasterPeace kan dat wel: dat brengt ons werk aansprekend over het voetlicht. Onze manier van bouwen aan vrede en die van MasterPeace, die stemmen we op elkaar af, in Nederland en in conflictgebieden.
 
Eind 2010 startte MasterPeace met haar activiteiten, inmiddels zijn er wereldwijd ruim dertig clubs die zich inzetten voor vrede. Samen werken we toe naar september 2014, naar een internationale vredesweek in Caïro. Die week is een eerste momentum waarop we aandacht vragen voor vrede, voorbij politieke agenda’s en voorbij de vraag wie er gelijk heeft. Onze inhoudelijke boodschap verpakken we in debatten, kunst en muziek, op een manier die aanspreekt, zowel op rationeel als op emotioneel niveau.
 
MasterPeace werkt via de kracht van de massa. Het doet een appèl op wereldleiders, om uit te voeren wat zij hebben afgesproken. In tal van verdragen is vastgelegd hoe wij mensen met elkaar willen omgaan, maar er zijn weinig wereldleiders die zich daaraan houden. MasterPeace voert de druk op.
Vrede brengen bestaat niet, wel kunnen we voorwaarden scheppen waaronder mensen weer met elkaar in contact komen. MasterPeace brengt geen vrede, wel brengt het de boodschap dat iedereen aan vrede kan bijdragen.’

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad