Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"

Minister bezoekt Vreedzame wijk

Kanaleneiland was er op 30 januari trots op dat minister Ronald Plasterk zo snel na zijn aantreden de wijk bezocht. Recent deed de minister een oproep in de media: ouders moeten hun kinderen beter opvoeden. In een groepsgesprek met wijkbewoners en professionals bleek dat men het daar wel mee eens is. Het klopt dat ouders veel invloed hebben op het gedrag van hun kinderen. In de Vreedzame Wijkaanpak wordt die invloed op een positieve manier geactiveerd. Maar met deze nuance: niet alleen de ouders zijn opvoeders, iedereen is een opvoeder. Ook de mensen uit de buurt en de toevallige voorbijgangers.

In het project Vreedzame Veilige Publieke Taak wordt ernaar gestreefd dat mensen durven in te grijpen (in plaats van wegkijken) bij grensoverschrijdend gedrag in de publieke ruimte. Iedereen kan een bijdrage leveren aan de veiligheid. In het project Vreedzame Veilige Publieke Taak worden de kinderen, adolescenten, hun ouders en alle publieke dienstverleners geactiveerd. Iedereen verwerft competenties om beter met gevoelens van onveiligheid om te gaan.
 
Kanaleneiland is een Vreedzame Wijk in wording. Een Vreedzame Wijk ontstaat niet van de ene dag op de andere. Daar is een lange adem voor nodig. En inzet van velen: alle belangrijke mensen in de wijk. Niet alleen de professionals, ook de bewoners, de ouderen en de jongeren. Het is ook een zeer kinderrijke buurt, 28,4% van de inwoners is 0 – 17 jaar en 79,2% van de bewoners heeft een allochtone achtergrond, 42,2% Marokkaans. Het gemiddelde huishouden in Kanaleneiland is groot.
 
In het kader van het project Vreedzame Veilige Publieke Taak is een analyse gemaakt van het type basisconflicten dat in een wijk met deze samenstelling regelmatig voorkomt. Daar moeten we met zijn allen niet steeds van opkijken, als dat gebeurt, maar juist de vaardigheden en competenties vergroten om daar mee om te gaan. Dat is precies wat in het kader van het project Vreedzame Veilige Publieke Taak gebeurt.
Met name contact opnemen met de veroorzakers en inzetten op verbetering in de toekomst is de sleutel tot succes. Schade aan relaties herstellen na een incident is belangrijk. Het leidt ertoe dat publieke dienstverleners niet angstig zijn of handelingsverlegenheid voelen. De veroorzakers krijgen meer begrip voor wat publieke dienstverleners meemaken. Herhaling van zetten wordt zo ook voorkomen.
 
Minister Plasterk maakte kennis met de betrokkenen in het project: de leerkrachten, de medewerkers van Doenja en al degenen die mee hebben gedaan aan het oplossen van conflicten in de wijk. Indruk maakten de vier wijkmediatoren uit groep 8 van twee basisscholen. Ook de bestuurders en professionals die het project steunen waren aanwezig: naast de burgemeester waren er ook vertegenwoordigers van rechterlijke macht, Openbaar Ministerie en politie aanwezig. De wijkteamchef van de politie is een van de dragende figuren van het project. De directeur van Doenja was de gastvrouw in speeltuin Anansi en Hart van Noord. Zij constateerde samen met de minister dat we er met alleen zwaarder straffen niet komen: dat helpt mogelijk wel op de korte termijn. Maar het toepassen van herstelrecht zoals in dit project is gebeurd: dat helpt ook op de lange termijn.
Het werkbezoek was een mooi begin van het jaar waarin Utrecht De Vrede van Utrecht herdenkt.
 
Copyright © 2013. Janny Dierx

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad